KNX Närvarosensor Programmeringsguide: Steg-för-Steg Konfiguration

FUNKTIONSÖVERSIKT

Dessa inställningar och programmeringsexempel finns beskrivna steg för steg i vår konfigurationsguide:

 • Automatisk ON Automatisk OFF
 • Manuell tändning T/F och Dim via Tryckknapp, Automatisk OFF

Vi lägger upp andra typer av konfigurationer efter önskemål.

AUTOMATISK ON / AUTOMATISK OFF

STEG 1: Channels Configuration / Channel 1

 • Välj vilken konfiguration kanalen ska använda, på "function type:" välj "simple presence".

STEG 2: Channels Configuration / Channel 1 / <Channel 1> Output

 • I denna exempel väljer vi att reglera belysning med ljusvärde 0-100%. På "Output C type" välj "1 byte unsigned".
 • På "DPT output" välj "0-100%".
 • Välj händelse vid frånvaro att belysning ska släckas "Execute absence action", aktivera "yes" och "Absence value" 0%
 • Välj händelse vid närvaro att belysningen exempelvis ska tändas 90% "Execute presence action", aktivera "yes" och "Presence value" välj ljusvärde 90%.

STEG 3: Gruppobjekt

 • Skapa gruppadress, knyt från sensorns Output C till aktor (1 byte, %).

MANUELL TÄNDING T/F med Dim via Tryckknapp / Automatisk OFF

Tänd, släck och dimmra från tryckknapp - Släck automatisk vid frånvaro, släckautomatik via sensor med "2-stegssläckning"

STEG 1: Channels Configuration / Channel 1

Till denna funktion behöver vi använda grundrecept "semi-automatic presence", till det adderas några specialkryddor som lock och standby. 

 • Välj konfigurationen kanalen ska använda, på "function type:" välj "semi-automatic presence".
 • Aktivera "Standby function"
 • Aktivera "Lock function"

STEG 2: Channels Configuration / Channel 1 / <Channel 1> Output

 • I denna exempel väljer vi att reglera belysning med ljusvärde mellan 0-100%. På "Output C type" välj "1 byte unsigned".
 • På "DPT output" välj "0-100%".
 • Välj händelse vid frånvaro att belysning ska släckas "Execute absence action", aktivera "yes" och "Absence value" 0%
 • Välj händelse vid närvaro att belysningen exempelvis ska tändas 90% "Execute presence action", aktivera "yes" och "Presence value" välj ljusvärde 90%.

STEG 3: Channels Configuration / Channel 1 / Standby

Vid händelse av frånvaro istället för att belysning helt släcks dimmrar belysningen till standby-läge oftast valt i lägre ljusvärde i en period för att sedan om fortsatt frånvaro slutligen släcka belysningen alternativt om närvaro återtriggas tända belysning.

 • Verkställ standby på "Output C", "Execute standby" välj "yes"
 • Sedan på "standby value" väljer du ljusvärdet för vid standby du önskar. Vi väljer 20% i denna exempel.


STEG 4: Channels Configuration / Channel 1 / Lock

Block-funktion denna funktion kan användas för att blockera en kanal. I denna exempel, för att via tryckknapp även släcka rummet kan vi med "lock function" välja händelse vid "locked" att blockera sensor och sända 0% släck belysning.

 •  Aktivera blockering vid 0, på "Telegram for lock activation" välj "telegram "0"".
 •  Välj vad som ska hända vid blockering, på "Output behaviour when locked" välj "disable sensor and send telegram.
 •  Sedan på "Output C" välj "value" och ange släck ljusvärde 0%.


STEG 4: Channels Configuration / Channel 1 / Lock

 •  Skapa gruppadress, knyt från sensorns Output C till aktor (1 byte, %).
 •  Knyt samma gruppadress från tryckknapp till sensor på objekt 17 (command for semi-automatic) och 18 (Lock)
 •  Knyt armaturens dim-objekt från tryckknapp direkt till aktor

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.