Allmänna Försäljningsvillkor för Styrgrossisten AB

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - Styrgrossisten AB

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH KUNDKRETS

Dessa försäljningsvillkor (“Villkoren”) gäller inom Sverige mellan Styrgrossisten AB (“Företaget”) och den juridiska person (“Kunden”) som genomför ett köp via vår hemsida, per telefon eller via e-post. Observera att vi enbart bedriver försäljning till branschföretag, inte till privatpersoner.

2. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Genom att lägga en order på vår hemsida, per telefon, via e-post, vid fysiskt möte eller andra tillvägagångssätt godkänner Kunden dessa Villkor. Det är Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad om Villkoren, som finns angivna på vår hemsida. Om Kunden har egna skriftligt överenskomna individuella avtalsvillkor med Företaget, tillämpas dessa i stället.

3. PRISER OCH BETALNING

Priserna är angivna exklusive moms och uppdateras löpande beroende på förändringar i valutakurser och andra ekonomiska faktorer. Betalning ska ske enligt de betalningsvillkor som anges i kassan.

4. LEVERANS OCH LEVERANSTID

Vi använder PostNord som fraktbolag. Leveranstiden som anges på vår hemsida är den uppskattade normala leveranstiden vid köpetillfället. Denna kan uppdateras efter att köp har gjorts och om leverantören inkommer med nya uppgifter. Spårningsinformation finns angiven i orderbekräftelsen som skickas ut vid lagd order. Genom att använda PostNords app kan man lättare spåra sina leveranser. Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av tredje part. Se PostNords villkor för mer detaljerad information.

5. MILJÖ

Vi uppmanar till att lägga order i god tid i ett projekt. Det bidrar till en miljövänligare leveransmetoder, planering av produktion och minskad stressfaktor.

6. PRODUKTINFORMATION

Information om varorna som säljs via hemsidan är angivna på varje produkts sida. Vi reserverar oss för felaktig information och rekommenderar att produktens egenskaper alltid kollas mot leverantörens officiella produktdatablad som informationskälla.

7. GARANTI OCH REKLAMATION

För varor som omfattas av garanti gäller de garantivillkor som följer med respektive produkt. Reklamationer måste riktas till Företagets supportavdelning och inkludera en utförlig beskrivning av problemet. För reklamationer, hänvisa till retur- och reklamationssidan där anvisningar och kontaktuppgifter finns.

8. RETURER

Vi använder PostNord som fraktbolag. Leveranstiden som anges på vår hemsida är den uppskattade normala leveranstiden vid köpetillfället. Denna kan uppdateras efter att köp har gjorts och om leverantören inkommer med nya uppgifter. Spårningsinformation finns angiven i orderbekräftelsen som skickas ut vid lagd order. Genom att använda PostNords app kan man lättare spåra sina leveranser. Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av tredje part. Vi skickar lagerhållna artiklar fraktfritt från vårt lager vid ordervärde över 5,000 kr. På icke lagerhållna artiklar debiteras faktisk fraktkostnad.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Företaget är inte ansvarligt för indirekta skador eller förluster som uppstått till följd av fel på produkt eller försening.

10. FORCE MAJEURE

Företaget är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför Företagets kontroll.

11. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Eventuella tvister ska i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska tvister avgöras enligt svensk lag, med Stockholms tingsrätt som första instans.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Ändringar träder i kraft när de publiceras på hemsidan.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.