KLIMATSTYRNING MED KNX-SYSTEM

Utforska de olika styrprinciperna: Från Elvärmegolv till Kylanläggningar

Styrning av klimatsystem med KNX erbjuder en anpassningsbar lösning för nästan alla typer av klimatlösningar, från traditionell uppvärmning till avancerade kylsystem. Genom att förstå de grundläggande styrprinciperna för varje typ av lösning, kan användaren effektivt integrera och styra sina system. En central komponent i KNX-baserad klimatstyrning är mätpunkten för lufttemperatur, vilken ger nödvändig data för systemets funktion. Användare kan sedan ställa in ett önskat "bör-värde", eller måltemperatur, som systemet ska uppnå. Baserat på dessa parametrar beräknar systemet när och hur det ska aktivera "utgångar", relämoduler eller analogaktorer för att reglera temperatur, exempelvis genom att öppna eller stänga ventiler som är kopplade till dem. Detta flexibla system tillåter detaljerad och effektiv styrning av klimatet, anpassat efter specifika behov och förhållanden. Med en display eller app kan man visa och påverka de värden som mäts och skickas i systemet.

STYRNING AV ELVÄRMEGOLV

För att styra elgolvvärme med KNX-system krävs endast 1-2 produkter. En ingångsenhet med inbyggd termostatmjukvara, där golvgivaren kopplas, säkerställer noggrann temperaturkontroll. Till detta lägger man en utgångsenhet, som en relämodul, där lasten, det vill säga värmekabeln, ansluts. Detta enkla upplägg möjliggör effektiv och anpassningsbar styrning av elgolvvärme för de flesta typer av miljöer. Vanligtvis våtrum, såsom badrumsgolv, klinkergolv i en tvättstuga eller andra utrymmen där man har elvärmegolv som uppvärmningskälla eller komfortvärme vintertid.

eelectron Tryckknappsgränssnitt 4IN + 4 Temperatur

eelectron KNX Tryckknappsgränssnitt med analoga ingångar för temperaturmätning. Ny version! ersätter tidigare produkt AD84A02KNX. 4st potentialfria ingångar för tryckknappar. Ingång 5-8 på baksidan av produkten (den gröna plinten) är analoga. Dessa används för temperatursensor TS01A01ACC, TS01B01ACC, eller Ebecos golvsensor. Inbyggd reglulator/termostatfunktion på varje analog ingång för styrning av klimat i flera olika konfigurationer. Termostatfunktionen är mycket kompetent och hanterar värme, kyla eller kombinerad värme och kylzoner. AD84C01KNX är även en mycket bra produkt att använda för reglering av elgolvvärme i anläggningar som saknar termostatfunktion.

eelectron KNX Multiaktor 2 IN / 4 UT BLE Secure

eelectron KNX kombinerad 2-kanalig Brytaktor, 1-kanalig Jalusiaktor, 2-kanalig Binäringång och 1-kanalig Analogingång för dosmontage. Produkten har 2st potentialfria 10A reläkanaler och 2st potentialfria binäringångar för inkoppling av t.ex. återfjädrande Tryckknappar, Larmsignaler, Tidkanaler från andra system, Hårda signaler från andra system etc. Utöver det finns 1st Analogingång som används med Temperaturprob eelectron TS01A01ACC, eelectron TS01B01ACC eller Ebeco Golvgivare E8581671. Reläutgångarna kan förreglas och användas för styrning av Jalusier. Om alla kanaler förreglas till Jalusifunktion blir produkten en 1-kanalig Jalusiaktor. Produkten används ofta för att styra och reglera Elvärmegolv, då mjukvaran även innehåller en Termostatfunktion som kan knytas till en av reläkanalerna. Genom att ersätta en konventionell elgolvvärmetermostat med 1st IO42E01KNX + 1st Ebeco Golvgivare E8581671 konverterar man enkelt en konventionell installation till KNX.

Optimerad Komfort: Samverkan Mellan El- och Vattenburen Golvvärme

I kombinationssystem med elvärmegolv och vattenburen golvvärme används elvärmen ofta under sommarmånaderna, när det vattenburna systemet har en lägre framledningstemperatur. Detta tillvägagångssätt garanterar att våtrumsgolv förblir torra och behagliga även under varmare perioder. Omläggningen mellan dessa system sker vanligtvis på förplanerade datum, men med en flexibilitet som tillåter justeringar baserade på aktuella väderförhållanden. Inga komplexa logiska system krävs för denna omställning. Genom att justera bör-värdet på elvärmegolvets termostat kan man enkelt styra övergången mellan på och avslaget läge. Det är viktigt att notera att i områden där både vatten- och elburen golvvärme samexisterar, bidrar det vattenburna systemet primärt till luftuppvärmningen, medan elvärmegolvet ger en extra komfort genom att torka golvytan och skapa en angenäm känsla för dem som går barfota.

POPULÄRA PRODUKTER FÖR KYLANLÄGGNINGAR

POPULÄRA PRODUKTER FÖR VATTENBUREN GOLVVÄRME

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.