Binäringångar

SÅ FUNGERAR EN BINÄRINGÅNG

De vanligaste ingångstyperna

Potentialfri kontakt

Signalen mellan gemensam (Common) och ingången är en ren slutning mellan 2 kablar. Exempel: Ett kabelpar kopplas till en 1-polig strömbrytare. När vippan ändrar läge sluts kablarna och signal skickas till ingångsenheten. När vippan ändras tillbaka till sitt motsatta läge släpper slutningen i kabelparet och ingången får då ingen signal. Används ofta vid signalutbyten från larmsystem, brandlarm, passagesystem, jordfelsbrytarlarm, fellarm, gränslägesindikering m.m. Kabellängden är ofta begränsad (se produktmanualen)

24V AC / DC

Signalen mellan gemensam (Common) och ingången mäter 24V AC eller DC. Gemensam (Common)  kopplas direkt till minuspolen på signalkällans transformator. Plus-polen kopplas i serie genom ett reläkontakt eller exempelvis en 1-polig strömställare. När reläkontakten eller vippan ändrar läge till slutet läge, skickas pluspolen vidare till ingången. Används ofta vid signalutbyten från larmsystem, brandlarm, passagesystem, jordfelsbrytarlarm, fellarm, driftindiktering m.m. Fördelaktigt vid långa kabellängder.

230V AC / DC

Signalen mellan gemensam (Common) och ingången mäter 230V AC. Gemensam (Common)  kopplas till N (Neutralledaren). L (Fas) kopplas i serie genom ett reläkontakt eller exempelvis en 1-polig strömställare. När reläkontakten eller vippan ändrar läge till slutet läge, skickas pluspolen vidare till ingången. Används ofta vid tändning av belysning via återfjädrande strömställare med signallampa i korridorer eller dyl. Fördelaktigt vid långa kabellängder.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.